Tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm để phát triển kinh tế - xã hội

Chủ Nhật, 10/02/2013, 02:01 [GMT+7]

Tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm để phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2012 đi qua với đầy ắp sự kiện; những khó khăn, thách thức trong biểu đồ phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Nhân dịp đón Xuân Quý Tỵ 2013, Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Ông có thể cho biết những điểm nhấn trong sự phát triển của tỉnh năm 2012?

- Với sự đoàn kết, nhất trí cao trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên năm 2012, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước. Những điểm nhấn có thể kể đến như: Đây là năm đầu tiên giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh vượt ngưỡng 1 tỷ USD (đạt 1,14 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2011). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.767 tỷ đồng,  tăng 17,4% so với năm 2011. Đây là sự phấn đấu rất lớn trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và ngành Tài chính để vừa đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách, vừa thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động tín dụng ngân hàng duy trì khá ổn định; dư nợ tập trung trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm đến 89% tổng dư nợ.

Ngoài ra, trong năm 2012, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đã thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng khoảng 375 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện các chính sách của Trung ương quy định là 303 tỷ đồng, các chính sách do HĐND tỉnh quy định là 72 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa V đã tiếp tục xem xét thông qua một số chính sách để hỗ trợ cho nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ cho nông nghiệp và nông thôn. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện chính sách cho hộ nghèo vay vốn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên... Lũy kế đến năm 2012, tổng dư nợ cho vay thực hiện các chính sách an sinh xã hội khoảng 1.379 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 1.245 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương 134 tỷ đồng.

- Năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tìm hướng hỗ trợ những khó khăn thực tại của cộng đồng doanh nghiệp. Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp địa phương sau khi có những chính sách này?

- Sau khi có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ngành đã kịp thời triển khai thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã đi vào ổn định và tiếp tục sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã cầm cự và vượt qua được khó khăn để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh.

- Tuy phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan, nhưng địa phương vẫn còn một số tồn tại. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tỉnh còn gặp một số tồn tại. Mặc dù tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do quy mô thị trường bị thu hẹp so với trước, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; một số doanh nghiệp không vượt qua được khó khăn phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể và rút khỏi thị trường; người lao động thiếu việc làm... Bên cạnh đó, việc huy động vốn đầu tư các dự án ngoài ngân sách còn hạn chế, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài; các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai thực hiện chậm do gặp khó khăn về nguồn vốn; thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với kế hoạch, điều này đã ảnh hưởng đến việc đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong năm 2012.

- Năm 2013 được xem là năm bản lề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 khi kinh tế khu vực và thế giới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Vậy, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phải làm gì để nắm bắt thời cơ, tạo ra vận hội mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tạo đà phát triển mạnh cho cả giai đoạn 2010 - 2015, thưa ông?

-  Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tạo đà phát triển mạnh cho cả giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13 ngày 10-5-2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung khắc phục tình trạng khó khăn trong sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp để tăng thêm năng lực sản xuất mới; thu hút nhiều đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt là đơn hàng đóng mới tàu trong năm 2013; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhằm phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Mặt khác, tỉnh tập trung thực hiện các chính sách của chương trình giảm nghèo như: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo...; triển khai rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững...

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung nhiều giải pháp thực hiện toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Xin cảm ơn ông!

HOÀNG TRIỀU (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích