10:01, 04/01/2021

Tâm thế mới

Một năm mới lại đến, trong cảm xúc bộn bề nhiều nỗi. Khó khăn vẫn giăng giăng trước mặt. Nhưng, nhìn cho kỹ, đã thấy những mầm xuân đang thắp ngọn tinh khôi. Còn nhớ, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "... chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay...". Ấy là vận nước đang lên. Thái dương đang rạng.

Một năm mới lại đến, trong cảm xúc bộn bề nhiều nỗi. Khó khăn vẫn giăng giăng trước mặt. Nhưng, nhìn cho kỹ, đã thấy những mầm xuân đang thắp ngọn tinh khôi. Còn nhớ, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “... chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay...”. Ấy là vận nước đang lên. Thái dương đang rạng.


Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang mở ra trang mới trong tiến trình xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Đường hướng rộng dài. Nhân lực kiện toàn và đồng thuận.


Giải pháp bài bản, căn cơ. Trong gian khó, Khánh Hòa đang gắng sức tự làm mới mình, nhằm tạo bước chuyển mới trên một chặng đường mới.


Đến thời điểm này, có thể thấy đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh đang được kiện toàn một cách bài bản. Việc sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo tỉnh ngay sau đại hội giúp công việc triển khai thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống thuận lợi, hiệu quả hơn. Bước vào nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, song song quá trình khắc phục sai phạm, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước, Tỉnh ủy tiến hành bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; rà soát lại quy trình thủ tục; siết lại kỷ cương; chấn chỉnh lề lối làm việc. Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp phát huy năng lực, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức.


Bắt đầu một nhiệm kỳ mới, thực hiện một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn. Có được nghị quyết này, có cơ chế mới, chính sách mới, Khánh Hòa sẽ thực sự có bước chuyển mình.


Có thể thấy, một trong những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương thời gian qua là Khánh Hòa đã kiên trì và thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 4 chương trình KT-XH. Nhằm tạo lực đẩy cho phát triển, tại Hội nghị lần thứ 3, Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua 5 nghị quyết về các chương trình: phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nguồn nhân lực; phát triển Khu Kinh tế Vân Phong. Sớm có nghị quyết, sớm có bước thể chế hóa, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả.


Năm 2020 khép lại. Có một câu chuyện khiến chúng ta suy nghĩ mãi: Kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng âm quá sâu: -10,5%. Chuyện chưa từng có! Tỉnh ủy đã xem xét, xác định nguyên nhân do cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa thực sự cân đối; quá tập trung lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Do đó, những năm tới tỉnh sẽ tập trung phát triển công nghiệp, kinh tế biển...


Khánh Hòa đang có vị trí, vai trò như thế nào trong khu vực, trong cả nước? Khi nào Khánh Hòa có thể trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ của miền Trung và cả nước? Câu trả lời đang được định hình, để Khánh Hòa tự tin hướng tới một tầm nhìn rộng hơn, xa hơn, với một tâm thế mới.


PHONG NGUYÊN