11:03, 31/03/2023

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, phồn thịnh

Đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta hân hoan đón chào một sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là dịp để mỗi người dân Khánh Hòa thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hướng về cội nguồn, tri ân công lao to lớn của các bậc cha ông đã có công khai phá, xây dựng và phát triển mảnh đất xứ Trầm biển yến trong gần 4 thế kỷ qua.

Đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta hân hoan đón chào một sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là dịp để mỗi người dân Khánh Hòa thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn, tri ân công lao to lớn của các bậc cha ông đã có công khai phá, xây dựng và phát triển mảnh đất xứ Trầm biển yến trong gần 4 thế kỷ qua.


Trong chặng đường 370 năm ấy, lịch sử của mảnh đất Thái Khang - Bình Khang - Bình Hòa - Khánh Hòa có những lúc thăng lúc trầm nhưng các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh đã luôn đoàn kết chung sức, chung lòng vượt qua bao hy sinh, gian khổ trong các cuộc kháng chiến chống phong kiến, thực dân, đế quốc, cùng cả nước viết nên những trang sử hào hùng. Những trang sử ấy là niềm tự hào, niềm tin, là động lực thôi thúc mỗi người dân Khánh Hòa sống và cống hiến nhiều hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Sách Đại Nam nhất thống chí, bộ quốc sử lớn nhất ở nước ta thời phong kiến còn ghi lại những nét đẹp về văn hóa của vùng đất và con người Khánh Hòa, trong đó có nói “phong tục thuần hậu, con người chất phác mà trầm tĩnh, nhân dân kiệm mà lành…”. Trải qua hàng trăm năm, đất và người Khánh Hòa vẫn giữ được cốt cách sống hiền hòa, giản dị, trọng lẽ phải, giàu tình thương, đoàn kết, thủy chung, ý chí quật cường bất khuất. Với truyền thống ấy, đặc biệt là với tinh thần yêu nước, người dân Khánh Hòa đã sớm tiếp nhận ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tham gia tích cực vào cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó một lòng tin Đảng, theo Đảng, sát cánh cùng nhân dân cả nước, góp phần viết nên trang sử oai hùng của dân tộc.


Truyền thống ấy, sức mạnh ấy, cội nguồn ấy chính là những nền tảng vững chắc để quê hương Khánh Hòa đi lên, đổi mới từng ngày. Để hôm nay nhìn lại, chúng ta tự hào với những mốc son chói lọi. Nhất là từ sau đất nước hoàn toàn thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh và xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà. Sau 48 năm giải phóng, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội; quê hương thay da đổi thịt từng ngày, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Những thành tựu to lớn này chính là kết quả của quá trình kế thừa và phát triển có hiệu quả những giá trị lịch sử, truyền thống và văn hóa của đất nước và con người Khánh Hòa gần 4 thế kỷ qua.


Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã nâng tầm vị thế của Khánh Hòa, đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa phải nỗ lực, nhạy bén nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, cùng đoàn kết, chung tay đặt quyết tâm cao nhất để tạo nên những thành tựu mới, đưa Khánh Hòa vững bước tiến vào tương lai với một diện mạo mới, tầm vóc mới, sẽ là một đô thị thông minh, hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa.


Quá khứ hào hùng trong 370 năm xây dựng và phát triển là niềm tự hào của mỗi người dân Khánh Hòa. Nhìn lại quá khứ, chúng ta càng thêm trân trọng và biết ơn các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng bằng mồ hôi, xương máu để có được một Khánh Hòa giàu đẹp như hôm nay. Càng tự hào, càng trân trọng, người dân Khánh Hòa càng thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn đối với quê hương, đất nước trong chặng đường tới; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực xây dựng và phát triển Khánh Hòa tươi đẹp hơn, phồn thịnh hơn để tri ân công lao của các thế hệ đi trước và hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của vùng đất xứ Trầm biển yến.


KHÁNH HÒA