01:03, 31/03/2023

Giao ban quý I ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Sáng 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I-2023.

Sáng 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I-2023. Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.


Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác quý I của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy và các BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố từ khi thành lập đến nay; nhiệm vụ công tác quý II và trong thời gian tới. Quý I, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy, khẩn trương triển khai toàn diện các nội dung kế hoạch công tác năm 2023. Thực hiện Quy định số 67 ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy đã thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và đạt được một số kết quả bước đầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Hội nghị đã quán triệt những nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


N.V