Cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Thứ Bảy, 01/10/2022, 16:44 [GMT+7]

Cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Ngày 30-9, ông Vũ Chí Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Nguyên Môi trường Khánh Hòa đã ký quyết định cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (thuộc Sở Tài Nguyên Môi trường) đối với ông Nguyễn Tiến Lưu. Ông Lưu bị cách chức vì đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

 

Trước đó, ngày 8-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công. Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công. Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm Quy chế làm việc của chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

 

XUÂN THÀNH

.

các thông tin tiện ích