07:08, 05/08/2022

Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tất cả xã, phường, thị trấn

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. 
 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo thị xã Ninh Hòa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chu đáo Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ điểm tại xã Ninh Phước. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại tất cả các địa phương theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời phân công thành viên tham dự, chỉ đạo, động viên phong trào cơ sở. Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xét tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh, ban chỉ đạo cấp huyện phát động, tổ chức đợt tuyên truyền chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. 
 
Thành Long