Linh hoạt trong tuyên truyền Luật Cảnh sát biển

Chủ Nhật, 14/08/2022, 22:22 [GMT+7]

Linh hoạt trong tuyên truyền Luật Cảnh sát biển

Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.


Đẩy mạnh tuyên truyền


Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1059 ngày 22-8-2019 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 9857 ngày 3-10-2019 về việc tổ chức thực hiện đề án này trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.


Căn cứ vào kế hoạch triển khai đề án trong từng giai đoạn, từng năm và tình hình thực tiễn công tác, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức biên soạn tài liệu, cấp phát cho các đơn vị liên quan làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tiếp nhận tài liệu, cấp phát đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương. Đồng thời, tổ chức biên soạn các chuyên đề, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đặc biệt là ngư dân.


Linh hoạt hình thức tuyên truyền


Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã sử dụng linh hoạt nhiều hình thức, giải pháp tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, tăng thời lượng, tin bài, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; khuyến khích việc tự học tập, tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam của công dân; đẩy mạnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngư dân khi khai thác thủy sản trên các vùng biển Việt Nam, không vi phạm các vùng biển nước ngoài. Tiêu biểu trong giai đoạn 2019 - 2021, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức 1 lớp tập huấn, học tập Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 120 lượt người tham dự. TP. Nha Trang thực hiện tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ và nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Huyện Cam Lâm tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền pháp luật có lồng ghép nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam, thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Huyện Vạn Ninh tổ chức 26 buổi tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho công chức, viên chức và quần chúng nhân dân với hơn 1.500 lượt người tham dự…


Ngoài ra, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền để phát huy tính kịp thời, chính xác và hiệu quả trong truyền đạt thông tin như: Cung cấp, gửi, nhận tài liệu tuyên truyền thông qua hệ thống E-Office, email, zalo, các nền tảng chia sẻ dữ liệu trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên Internet, mạng xã hội.


Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, UBND tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam thông qua các hình thức như: Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... Qua đó, lồng phép nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Thời gian qua, công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam được các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện đều đặn, đồng bộ và hiệu quả. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đã chủ động triển khai các văn bản luật mới, văn bản pháp luật liên quan đến đời sống được phổ biến kịp thời, thường xuyên, sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng và pháp luật nói chung của cán bộ, nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.


THẾ ANH


 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 27 giây...