11:08, 08/08/2022

Khánh Vĩnh: 180 cán bộ, đảng viên được tuyên truyền về biển, đảo

Vừa qua, tại huyện Khánh Vĩnh, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho 180 cán bộ, đảng viên của huyện và các xã, thị trấn.

Vừa qua, tại huyện Khánh Vĩnh, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho 180 cán bộ, đảng viên của huyện và các xã, thị trấn.


Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Lữ đoàn 146 đã thông tin đến cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây và vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, giúp các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Lữ đoàn 146 với địa phương.


NAM ANH