08:08, 05/08/2022

Giải quyết khó khăn về kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi

Chiều 5-8, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về giải quyết kinh phí hoạt động cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện và Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Chiều 5-8, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về giải quyết kinh phí hoạt động cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) cấp huyện và Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau.


Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 39 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Trong đó, 19 CLB được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh; 20 CLB được hỗ trợ từ Dự án VIE 071 (Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam). Những CLB thành lập từ Dự án VIE 071 được hỗ trợ nhiều mặt, bình quân 115 triệu đồng và vốn đối ứng 15 triệu đồng/CLB. Trong khi đó, các CLB thành lập từ ngân sách còn nhiều hạn chế. Nhiều ban đại diện Hội NCT cấp huyện hoạt động rất khó khăn vì thiếu nhân sự, kinh phí hoạt động do quy định không phải là hội đặc thù.


Sau khi nghe ý kiến của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, các ngành, địa phương, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo: Về hoạt động Hội NCT cấp huyện, giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh hướng dẫn kinh phí và nhân sự cho ban đại diện hội NCT cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-8. Về kinh phí hoạt động cho các CLB, giao Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục kiến nghị Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam đề xuất với Trung ương tạo điều kiện kinh phí để các CLB hoạt động…   


V.L