10:06, 23/06/2022

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân: Tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm

Ngày 23-6, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 23-6, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022.


6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác huấn luyện được thực hiện có nền nếp, đúng kế hoạch; chú trọng huấn luyện thực hành và rèn luyện nâng cao thể lực cho bộ đội, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các vùng biển, đảo được phân công; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp, chính quy. Lữ đoàn tích cực tham gia cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, chấp hành và sử dụng ngân sách đúng quy định; bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy cho các nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo, tiếp đón trọng thị, bảo đảm an toàn cho các đoàn công tác ra thăm, động viên quân và dân huyện Trường Sa.


6 tháng cuối năm, Lữ đoàn 146 tập trung duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm là chuẩn bị đầy đủ văn kiện, tham gia các cuộc diễn tập và hội thi, hội thao các chuyên ngành; tập trung huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao…


T.ANH