HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Giám sát quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tại Diên Khánh

Thứ Tư, 25/05/2022, 22:53 [GMT+7]

Giám sát quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tại Diên Khánh

Ngày 25-5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại huyện Diên Khánh.


Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị UBND huyện Diên Khánh làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo của địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; nguồn kinh phí bố trí đầu tư phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo; những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi tiến hành sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là về cơ sở vật chất, biên chế…


Bà Phạm Thị Xuân Trang ghi nhận kiến nghị của địa phương về việc tỉnh quan tâm bố trí ổn định số lượng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó giúp địa phương chủ động trong việc tuyển dụng, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.


H.L

 


 

.

các thông tin tiện ích