Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Tư, 25/05/2022, 23:34 [GMT+7]

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ, xem đây là nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Đa dạng hình thức


Cùng với việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017-2021, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn đẩy mạnh công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Riêng trong năm 2022, thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các phòng, văn phòng, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng.

 

Nội dung PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ trong năm 2022 tập trung vào 5 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong quân đội nhân dân Việt Nam; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 81 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Một buổi phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới.
 


Ngoài các chuyên đề trên, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, đối tượng PBGDPL, tình hình thực tế việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cơ quan, đơn vị mình để xác định nội dung, tổ chức PBGDPL riêng cho phù hợp. Đồng thời, bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; đổi mới, vận dụng linh hoạt các hình thức phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và đặc điểm đối tượng giáo dục; thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19; gắn PBGDPL với thi hành pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội, quy định của từng cơ quan, đơn vị.


Trung tá Trần Văn Tân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cầu Bóng cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã bố trí thời gian học tập hợp lý, bảo đảm phân bố đều và hoàn thành các chuyên đề. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng tối ưu quỹ thời gian giáo dục chính trị và ngày pháp luật hàng tháng để tổ chức học sớm, học nhiều lần, nhiều lớp; tổ chức các hoạt động bổ trợ để tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ”.


Tại Đồn Biên phòng Cam Ranh, thời gian qua, đơn vị đã kết hợp thời gian thông báo chính trị - thời sự trong sinh hoạt đơn vị và các tổ chức quần chúng; duy trì tốt sinh hoạt ngày pháp luật, ngày chính trị và văn hóa tinh thần. Bên cạnh đó, phổ biến trên bản tin, hệ thống phát thanh của đơn vị, đồng thời thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” và phát động phong trào “Chiến sĩ biên phòng viết” với nhiều nội dung phong phú, trong đó lồng ghép các nội dung PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.


Nâng cao hiệu quả

 

Nội dung PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ trong năm 2022 tập trung vào 5 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong quân đội nhân dân Việt Nam; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 81 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh tổ chức hơn 50 buổi PBGDPL tập trung tại hội trường cho 100% cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống loa nội bộ, các tủ sách, phòng đọc tại cơ quan, đơn vị mình trong công tác PBGDPL. Cùng với đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL của BĐBP tỉnh thường xuyên được củng cố và kiện toàn. Các đồn, đại đội, hải đội thành lập tổ giảng dạy chính trị và PBGDPL. Chỉ huy đồn biên phòng, đội trưởng, đội phó các đội nghiệp vụ thường xuyên tham gia công tác PBGDPL tại đơn vị và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn biên phòng theo kế hoạch chung giữa đơn vị và địa phương. Đội ngũ báo cáo viên không ngừng được củng cố, kiện toàn từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến các đơn vị cơ sở được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, cung cấp đầy đủ tài liệu và trang thiết bị liên quan…, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.  


Xác định rõ PBGDPL là nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên thời gian qua, công tác này được các cơ quan, đơn vị triển khai đúng tiến độ, có chất lượng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.


Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ kế hoạch PBGDPL của Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, tạo sự chuyển biến vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển. Trong đó, chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương; tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, phát huy vai trò của các thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL của BĐBP tỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL”.


NAM HUỆ
 

.

các thông tin tiện ích