Công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ Năm, 13/01/2022, 21:29 [GMT+7]

Công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, diễn ra sáng 13-1. Hội nghị tại Trung ương còn có sự tham dự của các ông: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.


Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng chỉ đạo, thời gian tới, công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân. Ban Dân vận các cấp tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như việc xây dựng Đảng, chính quyền…


C.VÂN


 

.

các thông tin tiện ích