Vạn Ninh tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 5

Thứ Ba, 21/12/2021, 21:48 [GMT+7]

Vạn Ninh tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 5

Ngày 21-12, HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thông báo kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. HĐND huyện cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua 12 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025…


HOÀI DUY


 

.

các thông tin tiện ích