Tỉnh đoàn tiếp tục chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đoàn các cấp

Chủ Nhật, 07/11/2021, 22:00 [GMT+7]

Tỉnh đoàn tiếp tục chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đoàn các cấp

Tỉnh đoàn Khánh Hòa được Trung ương Đoàn chọn làm đơn vị tổ chức điểm Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh cấp tỉnh cụm duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Phóng viên Báo Khánh Hoà phỏng vấn anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn các cấp trong thời gian tới.
 
- Xin anh cho biết thời gian cụ thể tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII?

 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thống nhất đại hội 3 cấp (cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh) sẽ diễn ra trong năm 2022. Đại hội cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trước ngày 10-4-2022, trong đó đại hội điểm cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15-2-2022; thời gian tổ chức đại hội không quá 1 ngày. Đại hội cấp huyện hoàn thành chậm nhất trước ngày 10-7-2022, trong đó đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trước ngày 15-4-2022; thời gian tổ chức không quá 1 ngày rưỡi. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ hoàn thành trước ngày 15-8-2022. Trong trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh, thời gian tổ chức đại hội đoàn các cấp có thể rút ngắn để phù hợp với tình hình thực tế.

 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn một số đơn vị đoàn cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương đại diện các khối đoàn để tổ chức đại hội điểm. Cụ thể, cấp cơ sở, chọn 1 đơn vị đoàn phường thuộc Thành đoàn Cam Ranh; 1 đơn vị khối cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; 1 đơn vị khối trường thuộc Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Với đại hội cấp huyện và tương đương, các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm gồm: Thị đoàn Ninh Hòa; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
 
- Công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn các cấp đến nay như thế nào, thưa anh?
 
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, thực hiện các nội dung gồm: Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kế hoạch đại hội điểm đoàn các cấp; hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp; kế hoạch tuyên truyền đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII. Cùng với đó, thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII; xây dựng các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI để lấy ý kiến góp ý... Công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành trong quý IV/2021.
 
Tiếp đến, trên cơ sở đại hội điểm các cấp vào đầu năm 2022, Tỉnh đoàn sẽ có đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các địa phương, đơn vị, phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để các đơn vị khác thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Tại đại hội đoàn các cấp cũng như Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, một số yêu cầu đã được đặt ra như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong việc tổ chức đại hội; bảo đảm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19...
 
Ngày 4-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có buổi làm việc, báo cáo các nội dung liên quan với Thường trực Tỉnh ủy. Trên tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị kỹ phương án nhân sự; phối hợp với các cấp ủy, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đoàn các cấp...
 
- Xin cảm ơn anh!
 
V.THÀNH (Thực hiện)
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích