09:11, 09/11/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn: Ký kết chương trình phối hợp

Ngày 9-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an giai đoạn 2021-2025.

Ngày 9-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an giai đoạn 2021-2025.

 

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.


Theo đó, các đơn vị phấn đấu có 100% thanh niên chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự (trước khi ra quân) được tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, tư vấn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, thông tin vị trí việc làm của từng ngành nghề, giới thiệu việc làm. Hàng năm thực hiện khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của thanh niên để thực hiện hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. 100% thanh niên được hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương…


Được biết, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.800 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương. Do vậy, việc tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng này góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an…


VĂN GIANG