Huyện ủy Vạn Ninh: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Chủ Nhật, 21/11/2021, 20:46 [GMT+7]

Huyện ủy Vạn Ninh: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Huyện ủy Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Theo báo cáo, Đảng bộ huyện Vạn Ninh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng, 199 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, với hơn 3.000 đảng viên, tăng 1.300 đảng viên so với năm 2010. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên; vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được phát huy…


Thời gian tới, Đảng bộ huyện Vạn Ninh tiếp tục tập trung kiện toàn, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp ủy; làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ huyện phấn đấu, hàng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Đến năm 2025 kết nạp 685 đảng viên; 100% cán bộ, công chức cấp huyện đáp ứng trình độ vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định…


THANH HẢI

                        

 

.

các thông tin tiện ích