Họp bàn về xây dựng mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng và Văn hóa thể thao cấp xã

Thứ Hai, 08/11/2021, 22:25 [GMT+7]

Họp bàn về xây dựng mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng và Văn hóa thể thao cấp xã

Sáng 8-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) báo cáo về việc tổ chức mô hình kết hợp Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) và Trung tâm văn hóa thể thao (TTVHTT) cấp xã.
 
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, hiện nay, toàn tỉnh có 136 TTHTCĐ cấp xã; 91/136 đơn vị cấp xã thành lập TTVHTT. Mục đích, nội dung hoạt động của 2 trung tâm này có nhiều điểm tương đồng, trùng lắp như cùng có nhiệm vụ tuyên truyên đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập, phổ biến kiến thức; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cho nhân dân. Sở đề xuất UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Chính phủ, Bộ Nội Vụ về chủ trương tổ chức mô hình kết hợp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến các sở, ngành, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Sở Nội vụ có văn bản tham mưu, báo cáo Thường trực UBND tỉnh về việc xây dựng đề án thành lập mô hình kết hợp 2 trung tâm. Theo đó, với địa phương chưa thành lập TTVHTT thì thành lập TTHTCĐ và VHTT cấp xã; địa phương đã có TTHTCĐ và TTVHTT cấp xã thì cần có đề án thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của mô hình kết hợp 2 trung tâm, tận dụng nguồn lực, tổ chức hoạt động sáng tạo, đổi mới, năng động để nâng cao chất lượng trung tâm đáp ứng nhu cầu của nhân dân…

 
T. Trúc
 
.

các thông tin tiện ích