Bộ Nội vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Ba, 23/11/2021, 14:10 [GMT+7]

Bộ Nội vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 25-11, Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Tham dự có ông Triệu Văn Cường – thứ trưởng Bộ Nội vụ; tại điểm cầu Khánh Hòa có 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa VII.

 

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Khánh Hòa
Các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Khánh Hòa

 

Trong đợt tập huấn này, các đại biểu HĐND tỉnh được giới thiệu các nội dung liên quan đến tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Các đại biểu còn được bồi dưỡng các kỹ năng về: tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí; tham xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; thuyết trình, thảo luận, tranh luận và kỹ năng giám sát.

 

Thông qua đợt tập huấn này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng, hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại biểu dân cử của mình.

 

HẢI LĂNG

 

.

các thông tin tiện ích