Từ ngày 15-10 đến 15-11:

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2021

Thứ Bảy, 16/10/2021, 09:39 [GMT+7]

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2021

Từ ngày 15-10 đến 15-11, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai tập trung nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9-11) năm 2021 tại tỉnh. Đây là hướng dẫn của Sở Tư pháp vừa gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của ngày này; lựa chọn nội dung pháp luật để phổ biến; tập trung tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật; pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản pháp luật mới ban hành, có hiệu lực năm 2020, 2021; đồng thời phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các nhân tố tích cực trong xây dựng, thực hiện, bảo vệ pháp luật…

 

 

Tùy điều kiện thực tế và diễn biến dịch Covid-19, các cơ quan, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày này cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

N.V

 

.

các thông tin tiện ích