08:10, 08/10/2021

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa: Giao ban với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quý III

Sáng 8-10, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban quý III với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 8-10, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban quý III với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo


Quý III, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19; chung tay vận động, hỗ trợ nguồn lực cùng với chính quyền các cấp trong tỉnh cứu trợ, hỗ trợ kịp thời những người dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch…


Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp triển khai có hiệu quả và giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hoàn thành các nội dung giám sát năm 2021 và xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022.


C. VÂN