09:10, 11/10/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4

Ngày 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII (diễn ra từ ngày 4 đến 7-10 tại Hà Nội). 

Ngày 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII (diễn ra từ ngày 4 đến 7-10 tại Hà Nội). Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và trực tiếp báo cáo tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 2.744 điểm cầu trên cả nước với hơn 77.000 đại biểu tham dự. Tại Khánh Hòa có 53 điểm cầu với 1.859 đại biểu tham dự, trong đó có 2 điểm cầu cấp tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 41 điểm cầu cấp xã. Điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa.


Tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn đã quán triệt kết luận của Ban Chấp hành Trung ương đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; một số vấn đề then chốt về công tác xây dựng Đảng... Ông đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 và bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế thệ trẻ...


X.T