Trường Sĩ quan Không quân khai giảng năm học 2021 - 2022

Thứ Sáu, 17/09/2021, 16:44 [GMT+7]

Trường Sĩ quan Không quân khai giảng năm học 2021 - 2022

Sáng 17-9, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022.
 
Năm học 2020 - 2021, mặc dù phải dạy, học trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; song Trường Sĩ quan Không quân đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp; hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Kết quả thi, kiểm tra của học viên trong năm đạt 98,8% yêu cầu, trong đó có 41,2% đạt khá, giỏi. Trong năm, nhà trường đã thực hiện được 40 đề tài, sáng kiến ở các cấp; tổ chức biên soạn 7 giáo trình tài liệu dạy, học cấp Bộ Tổng Tham mưu; 5 giáo trình tài liệu dạy học cấp trường và 4 tài liệu huấn luyện.
 

 

Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn khai giảng.
Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân trình bày diễn văn khai giảng.
 
 
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
 
 
Cùng với đó, nhà trường còn tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; đến nay, 100% giảng viên của trường có trình độ đại học, trong đó có 47% trình độ sau đại học. Bên cạnh đó, nhà trường còn làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo học viên quốc tế Lào, Campuchia bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình cho từng đối tượng, từng khoá học và giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế.
 

 

Quang cảnh lễ khai giảng
Quang cảnh lễ khai giảng
 
 
Năm học 2021 - 2022, Trường Sĩ quan Không quân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quy trình, chương trình đào tạo và thực hiện đột phá về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng: “Dạy thiết thực, học tích cực, huấn luyện chính quy” với 3 thực chất: “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Đồng thời, trường tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao hơn nữa chất lượng, trình độ ngoại ngữ, tin học; chuẩn bị tốt mọi mặt để tiếp nhận, huấn luyện và làm chủ máy bay, trang bị kỹ thuật mới khi được trên trang bị. Nhà trường tiếp tục kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, cao về chất lượng; phấn đấu đến năm 2025 có trên 60% giảng viên của trường có trình độ sau đại học và 5 - 10 cán bộ, giảng viên cấp Trung đoàn có thể làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.
 
                                                                                       Mai Văn Đông
 
.

các thông tin tiện ích