09:09, 28/09/2021

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động.

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Việc tổ chức học tập theo hình thức chiếu phim do GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày, kết hợp với tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Mã Phương