Thực hiện hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự

Thứ Năm, 05/08/2021, 23:48 [GMT+7]

Thực hiện hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS - có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016) hiệu quả, từng bước đưa luật vào đời sống, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền


Hàng năm, cấp ủy đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều chủ động xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, các văn bản, kế hoạch, thông báo, hướng dẫn để triển khai thực hiện Luật NVQS thống nhất, chặt chẽ, có hiệu quả. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng ở các xã, phường, thị trấn và niêm yết bằng thông báo tại trụ sở làm việc. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tinh thần sẵn sàng đóng góp sức mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS.

 

Đại tá Bùi Đại Thắng tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh chụp đầu năm 2021)

Đại tá Bùi Đại Thắng tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh chụp đầu năm 2021)


Bên cạnh đó, hội đồng NVQS các cấp đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho nhân dân trong thực hiện Luật NVQS.  Hội đồng NVQS các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt phương châm “3 cùng” (cùng hội đồng NVQS, cùng hội đồng khám sức khỏe và cùng lễ giao, nhận quân), chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật NVQS, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng công an nhân dân hàng năm.


Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân


Những năm qua, công tác quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt coi trọng. Đảng ủy, UBND các cấp đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý chất lượng, số lượng công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và công dân phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội, bảo đảm đủ chỉ tiêu được giao hàng năm.


Hàng năm, hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn các nội dung của Luật NVQS, quy trình công tác cho cán bộ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyển quân; chỉ đạo hội đồng NVQS cấp xã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức bình cử, phân loại thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ tại các thôn, tổ dân phố đúng quy định.


Hội đồng khám sức khỏe NVQS các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần, tổ chức tập huấn và thực hiện đúng Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS; ưu tiên đầu tư trang thiết bị, vật chất bảo đảm cho công tác khám sức khỏe NVQS đạt chất lượng tốt nhất. Việc tổ chức khám tuyển chặt chẽ, các điểm khám được bố trí phù hợp cho từng khu vực, thuận lợi cho các địa phương đưa thanh niên đi khám sức khỏe đúng thời gian, kế hoạch.


Hàng năm, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân; phân công thành viên hội đồng NVQS, ban, ngành, đoàn thể nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa, sức khỏe, tâm tư nguyện vọng của công dân và gia đình; tuyển chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, thống nhất chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đúng thời gian quy định. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành có liên quan đã phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc quản lý thực lực thanh niên trúng tuyển NVQS, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng giao quân, hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.


Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Thực hiện hiệu quả Luật NVQS luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm. Do vậy, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước đưa luật vào đời sống, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Qua đó, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.


THẾ ANH


 

.

các thông tin tiện ích