09:08, 30/08/2021

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân Ngày Quốc khánh 2-9

UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân Ngày Quốc khánh 2-9 năm 2021 như sau

THÔNG BÁO


UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân Ngày Quốc khánh 2-9 năm 2021 như sau:


- Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 1 ngày 2-9-2021.


- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế... đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần được nghỉ lễ liên tục 4 ngày, từ thứ Năm ngày 2-9-2021 đến hết Chủ nhật ngày 5-9-2021 (trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần).