05:08, 07/08/2021

Sở Tư pháp Khánh Hòa phát động đợt thi đua cao điểm

Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945- 28-8-2021) và ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9-11).

Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 - 28-8-2021) và ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9-11).

Theo đó, từ tháng 7 đến hết tháng 8, các phòng, trung tâm thuộc sở; các phòng tư pháp cấp huyện; công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp, phòng tư pháp, gồm cả công chức, viên chức đang tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả nổi trội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Tư pháp tỉnh.

Ngành cũng thi đua tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Sở Tư pháp, các phòng, trung tâm thuộc sở, phòng tư pháp cấp huyện chuẩn bị các phương án, kịch bản sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch Covid-19; chủ động, sáng tạo, có biện pháp phù hợp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở; thi đua đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc tổng kết đợt thi đua và xem xét khen thưởng sẽ hoàn thành trước ngày 30-10. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc sẽ được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.

N.V