Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8-8-1921 - 8-8-2021)

Một nhà lãnh đạo tài năng

Thứ Bảy, 07/08/2021, 08:27 [GMT+7]

Một nhà lãnh đạo tài năng

Đồng chí Lê Quang Đạo - nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí là dịp tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam.


Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8-8-1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí sớm tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1940. Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã đảm nhiệm nhiều trọng trách như: Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Phúc Yên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư liên Tỉnh ủy Hà Nội - Hà Đông; Phó Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ủy ban Liên hiệp đình chiến Việt - Pháp; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Khoa giáo Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội (6-1987), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IV (8-1994), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VI; Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, V; đại biểu Quốc hội khóa VIII và IX.

 

Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII (27/7/1991) (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII (27/7/1991) (Ảnh: quochoi.vn)


Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, trên cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.


Ngay từ trẻ, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một Bí thư trẻ tuổi dũng cảm, năng động, có nhiều đóng góp to lớn trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở: Bắc Ninh, Bắc Giang, Phúc Yên, Hà Nội, Hải Phòng. Năm 1950, đồng chí được điều động vào quân đội. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đồng chí được Quân ủy Trung ương giao phụ trách công tác đảng, công tác chính trị trong các chiến dịch lớn như: Phó Chủ nhiệm chính trị chiến dịch Biên giới (1950); Phó Chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ (1954); Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (1968), chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971), Đường 9 - Quảng Trị (1972). Với những đóng góp đó, đồng chí Lê Quang Đạo được mệnh danh là “Anh cả của ngành tuyên huấn quân đội”.


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng, Quốc hội và Mặt trận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, tình hình kinh tế - xã hội đất nước lâm vào tình trạng khó khăn, trên cương vị Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, đồng chí đã đề xuất quan điểm đổi mới, dân chủ trong nghiên cứu khoa học, coi trọng bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nhất là đội ngũ trí thức; đặt vấn đề đổi mới tư duy lý luận, tư duy kinh tế, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, sử dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực… thể hiện tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo về công tác khoa giáo, đóng góp vào quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng.


Năm 1987, đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Đảm nhận cương vị Chủ tịch Quốc hội trong thời điểm sau Đại hội VI của Đảng - Đại hội khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đổi mới sâu sắc, toàn diện về tổ chức hoạt động của Quốc hội, nhất là việc đẩy nhanh công tác lập hiến và lập pháp để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước bằng pháp luật…


Trên cương vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt năm 1993, đồng chí đã cùng cán bộ, Đảng đoàn Mặt trận tham mưu Đảng ban hành Nghị quyết 07 ngày 17-11-1993 về “Đại đoàn kết dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới”, tạo bước ngoặt cho đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận trong công cuộc đổi mới đất nước.


Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong suốt cuộc đời, đồng chí luôn giữ vững ý chí kiên cường với tinh thần tiên phong quả cảm; là người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.


T.K (Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương)
 

.

các thông tin tiện ích