Hướng dẫn tạm thời về khen thưởng trong xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 12/08/2021, 23:22 [GMT+7]

Hướng dẫn tạm thời về khen thưởng trong xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về thi đua khen thưởng trong phong trào này.


Theo đó, để được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tập thể cần đạt 2 tiêu chí: Xây dựng được mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, chất lượng, lan tỏa trong phạm vi cấp huyện; được đánh giá đạt tiêu chí “An toàn về Covid-19”. Riêng cấp xã, cấp huyện được đề nghị khen thưởng khi có 99-100% thôn, tổ dân phố đạt 2 tiêu chí thi đua trên. Cá nhân được đề nghị tặng bằng khen khi có nhiều đóng góp ý tưởng mới, sáng tạo, có tính thực tiễn cao; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tập thể, góp phần đạt các tiêu chí thi đua của phong trào. Việc khen thưởng chú trọng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp tham gia phong trào. Mỗi thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chọn 1 tập thể, 1 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị tặng bằng khen.


Trước mắt, Ban Chỉ đạo phong trào sẽ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các thôn, tổ dân phố được xác định an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.


N.V

.

các thông tin tiện ích