10:08, 22/08/2021

Học viện Hải quân tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 22-8, Học viện Hải quân tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2021.

Ngày 22-8, Học viện Hải quân tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2021.


Tham gia hội thi có 3 đội tuyển đến từ các tiểu đoàn quản lý học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Các thí sinh trải qua 4 phần thi: Tự giới thiệu; trả lời câu hỏi bắt buộc; trả lời câu hỏi trắc nghiệm và hùng biện theo chủ đề. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản trong chương trình dạy - học đại học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

 

Ban tổ chức trao giải cho các đội
Ban tổ chức trao giải cho các đội


Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển Tiểu đoàn 1; giải nhì cho đội tuyển Tiểu đoàn 3; giải ba cho đội tuyển Tiểu đoàn 2 và trao giải thí sinh có phần thi hùng biện xuất sắc nhất cho thành viên đội tuyển Tiểu đoàn 1.


THẾ ANH