HĐND TP. Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2

Thứ Năm, 12/08/2021, 12:08 [GMT+7]

HĐND TP. Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2

. Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang


Ngày 12-8, HĐND TP. Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.

 

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND TP. Nha Trang đã nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhiệm vụ ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; điều chỉnh đầu tư công năm 2021; quyết toán ngân sách năm 2020. HĐND thành phố đã xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.;

 

Lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Nha Trang chúc mừng ông Phan Thanh Liêm.
Lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Nha Trang chúc mừng ông Phan Thanh Liêm.

 

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố khóa XI. HĐND TP. Nha Trang đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2021 về “Công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm”; chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022. Đồng thời bầu bổ sung ông Phan Thanh Liêm (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa) giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đại biểu dự kỳ họp đóng góp ủng hộ quỹ hỗ trợ những người khó khăn vì dịch Covid-19
Đại biểu dự kỳ họp đóng góp ủng hộ quỹ hỗ trợ những người khó khăn do dịch Covid-19.

 

Dịp này, HĐND thành phố phát động quyên góp hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 được 14,5 triệu đồng.  

      
XUÂN THÀNH  

 

.

các thông tin tiện ích