11:08, 06/08/2021

Cam Lâm và Khánh Vĩnh: Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

. Sáng 6-8, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm Nguyễn Trọng Trung đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

. Sáng 6-8, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm Nguyễn Trọng Trung đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.


Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông. Nhiều tuyến đường vắng người. Các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu đã ngừng hoạt động. Các chợ hoạt động bảo đảm khoảng cách theo quy định…


Lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh…


.  Tại huyện Khánh Vĩnh, đa số người dân đều chấp hành nghiêm quy định ở nhà và chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Hầu hết cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu đều đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh. Các chợ truyền thống vẫn hoạt động để phục vụ người dân với giá cả ổn định. Người dân đi chợ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách…


Huyện Khánh Vĩnh đang hoàn tất việc lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên toàn huyện. Đồng thời, triển khai kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, xử lý các địa điểm có yếu tố dịch tễ...


Thanh Nội - Lê Tuyết