10:07, 05/07/2021

Khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VII

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7-2021).

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7-2021).


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-7. Quá trình chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý đến chất lượng nội dung trình và tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.


UBND tỉnh cũng yêu cầu, đối với các nội dung không kịp thực hiện để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo đề xuất và nêu rõ lý do. Đối với các nội dung không có trong danh mục thông qua tại kỳ họp thứ 2 nhưng cần sớm thông qua theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy hoặc có liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đề xuất trước ngày 10-7 để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh xem xét, bổ sung tại kỳ họp này.


D.N