Triển khai nhiều giải pháp cải thiện, nâng hạng chỉ số PCI của tỉnh

Thứ Ba, 08/06/2021, 18:22 [GMT+7]

Triển khai nhiều giải pháp cải thiện, nâng hạng chỉ số PCI của tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 11 nhóm nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa.
 
Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu xây dựng, triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh địa phương, đáp ứng nhu cầu thực tiễn qua kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và cải thiện trách nhiệm giải trình của cơ quan chính quyền các cấp trong cải thiện môi trường kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt, tháo gỡ nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy định pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham mưu UBND tỉnh đề xuất kịp thời phương án giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền tới Chính phủ và các bộ, ngành nhằm khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư. 
 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu để cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận, giải quyết công việc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 
 
Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, kiến nghị sửa đổi quy trình, thủ tục bất hợp lý; tập trung đơn giản hóa quy trình, thủ tục và thực hiện tối đa các thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm cắt giảm mạnh gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, giảm thiểu cơ hội phát sinh chi phí không chính thức. Đồng thời, đảm bảo thực chất yêu cầu công khai, minh bạch thông tin của cơ quan chính quyền; tiếp tục giảm thiểu gánh nặng thanh, kiểm tra doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia, bộ phận một cửa; hoàn thành sớm việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới số hóa chính quyền… 
 
Được biết, tháng 4 vừa qua, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đã công bố chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2020, trong đó, Khánh Hòa xếp thứ 26/63, tăng 3 bậc so với năm 2019 và thuộc nhóm có chỉ số khá.
 
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích