Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đồng ý chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 17/06/2021, 07:20 [GMT+7]

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đồng ý chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản số 1007 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng về việc đồng ý chủ trương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53, ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. 
 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53, báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2022.
 
Trước đó, ngày 12-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có công văn số 470 xin chủ trương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị. Công văn có nội dung, việc xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Kết luận số 53 để báo cáo và đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, việc tổng kết Kết luận số 53 có liên quan mật thiết đến việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, làm cơ sở định hướng, tạo đột phá chiến lược để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 
 
KHÁNH TÂM
 
.

các thông tin tiện ích