Rà soát tình hình xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 24/06/2021, 22:19 [GMT+7]

Rà soát tình hình xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 24-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa  chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng một số nghị quyết trình HĐND tỉnh liên quan đến: Chính sách phát triển giáo dục mầm non; việc phân cấp khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2022 - 2025.

   
Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các sở, ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến áp dụng các chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 105/2020 của Chính phủ và các quy định liên quan, từ đó tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các nội dung liên quan, bảo đảm thực hiện đúng quy định về việc trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.


TÂM MAI 

.

các thông tin tiện ích