Khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: Phấn đấu 75% trở lên đạt an toàn về an ninh, trật tự

Thứ Hai, 07/06/2021, 20:28 [GMT+7]

Khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: Phấn đấu 75% trở lên đạt an toàn về an ninh, trật tự

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.


Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ từ 75% trở lên số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. UBND tỉnh giao Công an tỉnh hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo các doanh nghiệp gắn công tác sản xuất kinh doanh với công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, thương mại và đẩy mạnh phong trào. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07 đến từng nhà trường ở các cấp học thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục…


Thành Long
 

.

các thông tin tiện ích