HĐND huyện Khánh Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất

Thứ Ba, 22/06/2021, 22:33 [GMT+7]

HĐND huyện Khánh Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất

Sáng 22-6, HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 30 đại biểu HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX đã được trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện.


Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Khánh Sơn đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Văn Nhuận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND huyện Khánh Sơn còn tiến hành bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND huyện; thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban của các ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội, Dân tộc thuộc HĐND huyện Khánh Sơn. Ngoài ra, HĐND huyện Khánh Sơn đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND huyện, 14 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.


HẢI LĂNG
 

.

các thông tin tiện ích