Trường Sĩ quan Thông tin: Tạo bước chuyển biến rõ nét

Thứ Hai, 17/05/2021, 00:03 [GMT+7]

Trường Sĩ quan Thông tin: Tạo bước chuyển biến rõ nét

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong rèn luyện, học tập và thực hiện nhiệm vụ của toàn trường.


Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo


Một trong những điểm nổi bật của nhà trường là đã tạo được bước chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy học. Trước năm 2016, tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học của nhà trường chiếm gần 60%, đến nay đã được nâng lên hơn 72%. Trong đó, hơn 13% tiến sĩ, hơn 20% giảng viên đại học có thể dạy bằng tiếng Anh. Để có được kết quả đó, nhà trường đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với nhiều cách làm hiệu quả như: Ban hành tiêu chí cụ thể của từng đối tượng cán bộ, giảng viên; tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại các cơ sở trong và ngoài nước, đi thực tế ở các đơn vị. 5 năm qua, đã có 41 lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; 324 lượt cán bộ, giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong nước; trình độ, năng lực của cán bộ, giáo viên  ngày càng được khẳng định và nâng cao.

 

Đảng ủy  Binh chủng  Thông tin liên lạc tặng bằng khen  cho nhà trường và các cá nhân tiêu biểu trong học tập  và làm theo  tư tưởng, đạo đức,  phong cách  Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc tặng bằng khen cho nhà trường và các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cùng với đó, nhà trường tập trung rà soát, điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo theo hướng phát triển toàn diện năng lực người học; tăng thời gian thực hành, bảo đảm phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và yêu cầu trang bị thông tin của quân đội.


Nhà trường cũng luôn gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới phương pháp dạy học với nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học; mở các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, từ đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng tập thể và cá nhân. Hiện nay, 100% giảng viên đều đã tiếp cận và sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại nhất.


Tiếp tục tạo sức lan tỏa

 

5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học được Bộ Quốc phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc và nhà trường khen thưởng. Nhà trường được Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Trường Sĩ quan Thông tin đã thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo”; xây dựng và duy trì có hiệu quả nhiều mô hình hoạt động như: Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, Môn học thanh niên, Ngày học tự quản, Đôi bạn cùng tiến... Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo học viên tham gia. Hàng năm, đội tuyển của nhà trường tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ; các kỳ thi Olympic (Toán học; Vật lý; Tiếng Anh; Tin học; Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị xã hội) toàn quốc, toàn quân đều đạt giải cao. Điều đó đã khẳng định khả năng, năng lực của học viên cũng như chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường trong hệ thống giáo dục quân đội và quốc gia.


Đại tá Tống Hùng Dũng - Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin cho biết: “5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong toàn trường. Chính vì vậy, nhà trường đã có bước chuyển biến tích cực, từ nhận thức chuyển sang hành động, lời nói đi đôi với việc làm, từ học tập sang làm theo. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục triển khai đưa các nội dung Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng nhà trường thông minh, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.


THẾ ANH

.

các thông tin tiện ích