Hội nghị Huyện ủy Diên Khánh bất thường:

Thông qua 3 nghị quyết thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Sáu, 12/03/2021, 05:24 [GMT+7]

Thông qua 3 nghị quyết thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Vừa qua, Huyện ủy Diên Khánh tổ chức hội nghị bất thường để thông qua các nghị quyết thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, Huyện ủy đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện, giai đoạn 2021 - 2025 với một số mục tiêu chính đến năm 2025: Mức thu nhập bình quân đầu người của đồng bào DTTS đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 4 - 5% hàng năm; 70% số người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề... Huyện ủy thông qua Nghị quyết hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển Diên Khánh trở thành thị xã với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 71,5%, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt 17% trở lên, 93% đường phố chính được chiếu sáng...; đến năm 2030 đạt tỷ lệ đô thị hóa 80%. Huyện ủy thông qua Nghị quyết về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Diên Khánh, giai đoạn 2021 - 2025 với các mục tiêu: Xây dựng 8/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2023 đạt chuẩn huyện nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.


BẢO NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích