Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Thứ Sáu, 19/03/2021, 18:15 [GMT+7]

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Ngày 19-3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú.

 

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Diễn ra từ ngày 15-3, 110 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc đoàn khối đã được học tập các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức tổng kết và cấp giấy chứng nhận cho các học viên. Trong đó, có 15 người đạt xuất sắc, 38 người đạt giỏi, 57 người đạt khá.

 

V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích