Điều tra cơ sở hành chính tại Khánh Hòa năm 2021

Thứ Năm, 18/03/2021, 23:02 [GMT+7]

Điều tra cơ sở hành chính tại Khánh Hòa năm 2021

Ban chỉ đạo về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 (BCĐ) tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hướng dẫn điều tra CSHC tại Khánh Hòa. Bà Trần Thu Mai - Phó Trưởng BCĐ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 


- Cuộc điều tra CSHC năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số CSHC, trình độ lực lượng lao động đang làm tại các CSHC, kết quả thu chi của các đơn vị hành chính. Qua đó, rà soát các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành liên quan đến khối cơ quan hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm và tính toán các chỉ tiêu thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước và từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về CSHC cho các cuộc điều tra chọn mẫu những năm tiếp theo của ngành Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương. Quá trình điều tra sẽ bảo mật thông tin cá nhân theo quy định.


- Xin bà cho biết đối tượng, nội dung, thời gian thu thập thông tin?


- Việc điều tra được thực hiện đối với toàn bộ đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội có tại thời điểm 31-12-2020, tập trung vào 2 phần: Thông tin chung về các đơn vị hành chính (địa danh, lao động, tài sản, hoạt động của đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động đổi mới sáng tạo trong năm 2020) và thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị. Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy theo số phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2020, thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ, tùy chỉ tiêu và đơn vị điều tra. Việc thu thập thông tin diễn ra từ ngày 1-3 đến 30-4.


- Việc thu thập thông tin được tiến hành thế nào, thưa bà?


- Toàn bộ quy trình điều tra và nội dung thông tin điều tra đều được thực hiện trên hệ thống phần mềm, tạo thuận lợi cho đối tượng điều tra và cơ quan thu thập thông tin. Các cơ quan thuộc đối tượng điều tra CSHC cử đại diện làm đầu mối liên hệ, kê khai phiếu điều tra (phiếu cung cấp thông tin CSHC); cung cấp thông tin cho đại diện phòng nội vụ; đồng thời gửi phiếu của đơn vị trên phần mềm xử lý thông tin điều tra CSHC. Việc kê khai và nộp kết quả hoàn thành trước ngày 20-4.


BCĐ cấp huyện chỉ đạo rà soát, cập nhật danh sách bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội và quản trị hệ thống tạo lập tài khoản cấp cho các CSHC trên địa bàn; chỉ đạo giám sát viên hướng dẫn, đôn đốc các CSHC hoàn thành kê khai; kiểm tra, hiệu chỉnh hoàn thiện phiếu điều tra và gửi kết quả về BCĐ tỉnh trước ngày 25-4.


Số liệu sơ bộ về cuộc tổng điều tra sẽ được Bộ Nội vụ công bố vào tháng 12 năm nay; kết quả chính thức được công bố tháng 2-2022. Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các đơn vị phấn đấu hoàn thành điều tra đúng thời hạn.


- Xin cảm ơn bà!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện) 

.

các thông tin tiện ích