Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa:

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thứ Ba, 23/02/2021, 21:30 [GMT+7]

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ngày 23-2, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Khối thi đua có 7 đơn vị, gồm: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn. 
 
Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể: 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
 
Năm 2020, UBND tỉnh tặng cờ xuất sắc dẫn đầu khối cho Hội Nông dân tỉnh; tặng bằng khen cho 3 đơn vị gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 
 
K.H
.

các thông tin tiện ích