Cam Lâm: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Thứ Năm, 04/02/2021, 22:23 [GMT+7]

Cam Lâm: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

Sáng 4-2, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; thông qua kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện về thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban Bầu cử huyện cũng thông qua dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.


Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu HĐND huyện dự kiến 31 người, có 10 đơn vị bầu cử, tổng số ứng cử viên dự kiến 52 người. Hội nghị đã thống nhất về số lượng đại biểu phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.


THANH NỘI


  

.

các thông tin tiện ích