Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Sáu, 29/01/2021, 22:37 [GMT+7]

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 29-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.


Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe các vị trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng


Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.


Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

 

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII
 
.

các thông tin tiện ích