Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Bảy, 16/01/2021, 10:07 [GMT+7]

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này thời gian họp tuy không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đang bàn và quyết định những phần việc còn lại, tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Sáng 16/1/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận và thông qua các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội khóa XIII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII; cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác tài chính Đảng nhiệm kỳ 2016-2020.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương đã về dự Hội nghị Trung ương 15. Đây là hội nghị áp chót của nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
 
Liên quan đến công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: tại Hội nghị Trung ương 13 tháng 10 năm 2020 và Hội nghị Trung ương 14 tháng 12 năm 2020 khóa 12, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 bao gồm: bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13.

 

Hình ảnh tại Hội nghị.
Hình ảnh tại Hội nghị.
Sau Hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm: các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử.
 
Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 14, Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức và một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc hợp trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.
 
Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này thời gian họp tuy không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đang bàn và quyết định những phần việc còn lại, tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước, kế thừa và phát huy những kết quả của các Hội nghị Trung ương gần đây, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.
 
Theo Chương trình, Hội nghị diễn ra đến ngày 18/1/2021./.
 
Theo dangcongsan.vn
 
.

các thông tin tiện ích