Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Ba, 15/12/2020, 15:48 [GMT+7]

Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 15-12, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/2020 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa Kết luận số 80 của Ban Bí thư và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Ngày 20-6-2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80 xác định chủ trương đổi mới công tác PBGDPL theo hướng đa dạng hóa nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; kết hợp chặt chẽ PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; triển khai toàn diện, rộng khắp nhưng có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới cách thức PBGDPL… Quyết định 1521 cụ thể hóa và yêu cầu quán triệt, triển khai Kết luận 80 đến các cơ quan, đơn vị. 
 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Hội nghị đã phổ biến các nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận 80 và Quyết định 1521; giới thiệu các mô hình PBGDPL hiệu quả. Các đại biểu cùng thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.
 
 
Được biết, tại Khánh Hòa, năm 2020, tỉnh đã tổ chức hơn 2.800 đợt PBGDPL cho hơn 196.000 lượt người; tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giáo dục pháp luật cho hơn 700 cán bộ, nhân dân thuộc 4 xã được lựa chọn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và 4 xã thuộc địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Toàn tỉnh có 25 loại hình câu lạc bộ về pháp luật với gần 20.000 thành viên, 971 tổ hòa giải với hơn 4.800 hòa giải viên…
 
N.V
 
 
.

các thông tin tiện ích