Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Cam Lâm

Thứ Tư, 16/12/2020, 20:32 [GMT+7]

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Cam Lâm

Sáng 16-12, HĐND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức kỳ họp lần thứ 13.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện, các ban HĐND huyện; kết quả giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng đất nông nghiệp, chương trình phát triển nhân lực... Đồng thời, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3); dự toán thu chi ngân sách 2021…


Năm 2020, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện đạt hơn 16.000 tỷ đồng, đạt 90,9% so với nghị quyết HĐND huyện, tăng 12,95% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 92,5%; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 97,1%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 85,4%; thu ngân sách đạt 89,1% dự toán, bằng 92,9% so với cùng kỳ.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích