Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Tư, 16/12/2020, 20:24 [GMT+7]

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tổng kết hoạt động năm 2020

Ngày 16-12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tổng kết các hoạt động năm 2020.


Năm 2020, thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tham gia nhiều đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Ban cũng đã tổ chức nhiều đợt khảo sát như: Khảo sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025; khảo sát thực tế nhiều công trình, dự án để thẩm tra những nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Qua đó, ban đã có các kiến nghị cụ thể, tác động trực tiếp đến quá trình triển khai những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban còn thẩm tra nhiều nội dung phục vụ 5 kỳ họp HĐND và các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh diễn ra trong năm 2020.


Dự kiến năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai một số nội dung công tác trọng tâm như: Thẩm tra nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND các địa phương trong tỉnh; khảo sát những nội dung cử tri bức xúc…


BÍCH LA

.

các thông tin tiện ích