04:10, 12/10/2020

Hôm nay (12-10): Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Từ ngày 12 đến 14-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  được tổ chức trọng thể. Tham dự đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Từ ngày 12 đến 14-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP. Nha Trang), Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  được tổ chức trọng thể. Tham dự đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội phiên trù bị

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tin: K.N - Ảnh: C.Đ